OCENA WPŁYWU INWESTORA ZAGRANICZNEGO

null

Ocena Wpływu Inwestora Zagranicznego (OWIZ) to analiza wpływu, jaki inwestor zagraniczny wywiera na polską gospodarkę i społeczeństwo. Finałem procesu oceny jest otrzymanie przez inwestora certyfikatu wraz z informacją o liczbie punktów otrzymanych w każdej z czterech głównych kategorii.

REALIZACJE

null

Gospodarka i Zakorzenienie: 5,83

Kapitał Ludzki: niebadane

Innowacyjność: 8,83/10

Ochrona Środowiska i Społeczność Lokalna: 7,45/10

Gospodarka i Zakorzenienie: 6,30/10

Kapitał Ludzki: 7,26/10

Innowacyjność: 8,25/10

Ochrona Środowiska i Społeczność Lokalna: 8,36/10

.

 

 

 

Gospodarka i Zakorzenienie: niebadane

Kapitał Ludzki: 7,36/10

Innowacyjność: 6,29/10

Ochrona Środowiska i Społeczność Lokalna: 6,36/10

Gospodarka i Zakorzenienie: 7,58/10

Kapitał Ludzki: 8,96/10

Innowacyjność: 8,06/10

Ochrona Środowiska i Społeczność Lokalna: 8,00/10

null

Założenia projektu Fundacji Republikańskiej Ocena Wpływu Inwestora Zagranicznego (OWIZ) w dużym stopniu wykazują podobne podejście do badania skutku płynącego z działalności zagranicznego przedsiębiorstwa w Polsce. Ocena naszych partnerów biznesowych, przyjrzenie się ich działalności i praktykom, pomoże w doborze najbardziej korzystnych inwestycji, z punktu widzenia Polski.

Tadeusz Kościński  Inauguracja projektu Odpowiedzialny Partner – Program Certyfikacji Inwestorów Zagranicznych (11 maja 2018)

AKTUALNOŚCI

null