540 mld zł wypracowanych w Polsce dochodów trafiło w latach 2015-2015 do innych krajów UE

W odpowiedzi ma interpelację posłów Kukiz’15, Ministerstwo Finansów podało szczegółową informację „obejmują (…) dochody (zwolnione z opodatkowania i podlegające opodatkowaniu) uzyskane w Polsce przez podatników posiadających siedzibę lub zarząd na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej”. Najwięcej pieniędzy została przetransferowanych do Holandii (117,31 mld zł) i Niemiec (101,81 mld zł). Cała odpowiedź na…