Weszła w życie ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości

Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości umożliwi wykorzystanie pod budownictwo mieszkaniowe gruntów należących do Skarbu Państwa. W Polsce występuje duży deficyt mieszkań na wynajem, realizowany przez rząd program Mieszkanie Plus może to zmienić. Nie stanie się to oczywiście od razu: program rozpisany jest na lata, to działanie długofalowe. Natomiast jesteśmy przekonani, że idziemy we właściwym kierunku…

Opinia do projektu ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji z dn. 20.10.2017 r.

Fundacja Republikańska od dawna podnosiła w debacie publicznej kwestię konieczność zmiany polityki Polski wobec inwestorów zagranicznych. Główne założenia naszej propozycji znajdują się w opublikowanym w grudniu 2016 roku raporcie „Polska wobec Inwestorów Zagranicznych. Propozycja nowej polityki.” W związku z powyższym, z satysfakcją przyjęliśmy informację o rozpoczęciu przez rząd Prawa i Sprawiedliwości prac na zmianą tej…

RPP: utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie!

Według komunikatu opublikowanego po ostatnim posiedzeniu RPP „Rada podtrzymuje ocenę, że w świetle aktualnych danych i prognoz obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną” Na dwudniowym posiedzeniu (3-4 października) RPP postanowiono podtrzymać obecne stopy procentowe tj. stopa referencyjna 1,50%;stopa lombardowa 2,50%;stopa depozytowa 0,50%; stopa redyskonta weksli…