Opinia do projektu ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji z dn. 20.10.2017 r.

Fundacja Republikańska od dawna podnosiła w debacie publicznej kwestię konieczność zmiany polityki Polski wobec inwestorów zagranicznych. Główne założenia naszej propozycji znajdują się w opublikowanym w grudniu 2016 roku raporcie „Polska wobec Inwestorów Zagranicznych. Propozycja nowej polityki.” W związku z powyższym, z satysfakcją przyjęliśmy informację o rozpoczęciu przez rząd Prawa i Sprawiedliwości prac na zmianą tej…