Wzrost gospodarczy w 2017 roku: 4,6% !

Według wyliczeń Głównego Urzędu Statystycznego, Polska gospodarka urosła w okresie od stycznia do grudnia 2017 roku o 4,6 procenta. „Sprzyjało temu kilka czynników: wyjątkowo dobra sytuacja na rynku pracy, realizacja programu Rodzina 500 + oraz bardzo dobre nastroje konsumentów. Pozytywny wkład we wzrost PKB miały również nakłady inwestycyjne”, mówi pełniąca od niedawna swoją funkcję minister finansów…