Kamil Orzeł „Aktorzy inwestycyjni”

W najnowszym numerze kwartalnika „Rzeczy Wspólne” ukazał się tekst koordynatora projektu OWIZ Kamila Orła o inwestorach zagranicznych.   „Obecność inwestorów zagranicznych stanowi istotny czynnik rozwoju każdej gospodarki. Dotyczy to również Polski, do której w latach 1990–2015 wpłynęło 712 mld zł bezpośrednich inwestycji zagranicznych. W 2018 r. doszło do zmiany polityki państwa wobec inwestorów zagranicznych poprzez uchwalenie ustawy…