Konferencja „Odpowiedzialny Partner 2019”

Docenienie inwestorów zagranicznych, którzy mają największy i najkorzystniejszy wpływ na polską gospodarkę i społeczeństwo – oto cel programu „Odpowiedzialny Partner 2019” ogłoszonego przez Fundację Republikańską. Międzynarodowe firmy, które przystępują do tej inicjatywy, mają szansę na znaczną poprawę wizerunku marki w świadomości Polaków. Podczas konferencji inicjującej projekt minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz podkreślała, że w…

Wzrost Produktu krajowego brutto

Z opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny danych wynika, że PKB brutto był realnie wyższy o 5,1% w stosunku do roku 2017. Większy wpływ niż w roku ubiegłym na wzrost miała akumulacja brutto (1,8% w stosunku do 1,2% w roku 2017). Spadł natomiast udział spożycia (z 3,5% do 3,3%).

Więcej informacji tutaj.