Stopa bezrobocia na koniec lutego 2019

Stopa bezrobocia na koniec lutego wyniosła 6,1%. Jest to wynik identyczny jak w przypadku danych na koniec stycznia 2019 r. Najwyższa stopa bezrobocia została odnotowana w województwach: warmińsko-mazurskim (10,8%), kujawsko-pomorskim (9,1%) i podkarpackim (9%). Najlepszą sytuację odnotowano w województwach: wielkopolskim (3,3%), śląskim (4,5%) i małopolskim (4,9%).

 

więcej informacji tutaj.