Polska na podium w badaniu atrakcyjności inwestycyjnej krajów Europy Środkowo-Wschodniej i państw nadbałtyckich

Już kilkunastu lat przeprowadzane są badania koniunktury i atrakcyjności inwestycyjnej Polski. W niedawno ogłoszonych wynikach najnowszego pomiaru Polska znalazła się na trzecim miejscu wśród państw Europy Środkowo-Wschodniej. Inwestycji zagranicznych w naszym kraju przybywa, a Polska Agencja Inwestycji i Handlu także od lat przygląda się, analizuje klimat inwestycyjny w kraju. I już widać, że ten rok…