Nieprzerwany wzrost gospodarczy Polski od 15 lat w UE

Od 2003 do 2017 roku PKB Polski per capita wzrósł o 81 proc., a eksport przekroczył wartość 200 mld euro rocznie. W ciągu 15 lat od wstąpienia do Unii Europejskiej Polska unowocześniła swoją gospodarkę i zrealizowała wielkie prace nad kompleksową modernizacją kraju, m.in. przebudową infrastruktury transportowej” – pisze Dariusz Rostkowski, redaktor Obserwatora Finansowego.
Więcej informacji tutaj: