Zagraniczni inwestorzy czują się w Polsce coraz lepiej

„Wartość zobowiązań Polski z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich na koniec 2018 r. wyniosła 859,1 mld zł i była wyższa o 2,7 proc. w stosunku do stanu zobowiązań na koniec poprzedniego roku. Stało się to mimo spadku cen akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych – ogłosił bank. Biorąc pod uwagę podział geograficzny: największymi inwestorami w…