Rekordowy poziom 37,1 proc. osiągnął w 2019 r. wskaźnik dot. udziału firm z kapitałem zagranicznym w polskiej gospodarce

„Analitycy PIE, odnosząc się do ostatniego corocznego opracowania GUS na temat działalności podmiotów z kapitałem zagranicznym (FKZ) w Polsce, zwrócili uwagę na „powszechny w 2019 r. wzrost ich udziału w kategoriach obrazujących pozycję w gospodarce Polski”. „Najsilniejszy wzrost nastąpił w kategorii nakładów inwestycyjnych – w stosunku do poprzedniego roku aż o 1,2 pkt. proc., do…