Nieprzerwany wzrost gospodarczy Polski od 15 lat w UE

Od 2003 do 2017 roku PKB Polski per capita wzrósł o 81 proc., a eksport przekroczył wartość 200 mld euro rocznie. W ciągu 15 lat od wstąpienia do Unii Europejskiej Polska unowocześniła swoją gospodarkę i zrealizowała wielkie prace nad kompleksową modernizacją kraju, m.in. przebudową infrastruktury transportowej” – pisze Dariusz Rostkowski, redaktor Obserwatora Finansowego.
Więcej informacji tutaj:

Polska na podium w badaniu atrakcyjności inwestycyjnej krajów Europy Środkowo-Wschodniej i państw nadbałtyckich

Już kilkunastu lat przeprowadzane są badania koniunktury i atrakcyjności inwestycyjnej Polski. W niedawno ogłoszonych wynikach najnowszego pomiaru Polska znalazła się na trzecim miejscu wśród państw Europy Środkowo-Wschodniej. Inwestycji zagranicznych w naszym kraju przybywa, a Polska Agencja Inwestycji i Handlu także od lat przygląda się, analizuje klimat inwestycyjny w kraju. I już widać, że ten rok…

Stopa bezrobocia na koniec lutego 2019

Stopa bezrobocia na koniec lutego wyniosła 6,1%. Jest to wynik identyczny jak w przypadku danych na koniec stycznia 2019 r. Najwyższa stopa bezrobocia została odnotowana w województwach: warmińsko-mazurskim (10,8%), kujawsko-pomorskim (9,1%) i podkarpackim (9%). Najlepszą sytuację odnotowano w województwach: wielkopolskim (3,3%), śląskim (4,5%) i małopolskim (4,9%).

 

więcej informacji tutaj.

Konferencja „Odpowiedzialny Partner 2019”

Docenienie inwestorów zagranicznych, którzy mają największy i najkorzystniejszy wpływ na polską gospodarkę i społeczeństwo – oto cel programu „Odpowiedzialny Partner 2019” ogłoszonego przez Fundację Republikańską. Międzynarodowe firmy, które przystępują do tej inicjatywy, mają szansę na znaczną poprawę wizerunku marki w świadomości Polaków. Podczas konferencji inicjującej projekt minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz podkreślała, że w…