Prawdziwe bogactwo narodów, czyli jak się to robi w Norwegii!

Historia powstania norweskiego przemysłu paliwowego pokazuje, co jest najważniejszym czynnikiem determinującym bogactwo kraju i dostani poziom życia jego obywateli. Proces budowania przemysłu, który pozwolił Norwegii stać się jedną z wiodących gospodarek świata to tak naprawdę dowód na to, że najważniejszym zasobem kraju nie są jego zasoby naturalne, tylko ludzie. Paul Cleary w swojej książce Trillion…

Expose premiera Morawieckiego – odważna wizja!

Będziemy kontynuować dobrą zmianę, dbać o gospodarkę i politykę społeczną! – to kluczowe przesłanie z expose premiera Morawieckiego. W expose premiera Mateusza Morawieckiego usłyszeliśmy silne republikańskie akordy. Premier mówił niemało o wspólnotowości i podmiotowości. Wspólnotowość rozumiana jako wspólnota interesu i praca na rzecz dobra wspólnego, a podmiotowość wynikająca z siły gospodarki, niezależności energetycznej, braku kompleksów…

Uwalniamy polski potencjał! – Kongres 590

16 i 17 listopada odbędzie się Kongres 590,  na którym będziemy dyskutować m.in. o założeniach nowej polityki wobec Inwestorów Zagranicznych. W czwartek 16 listopada o godzinie 18.50 w panelu „Jakich inwestorów zagranicznych potrzebuje Polska?”, będzie brał udział Marek Wróbel – prezes Fundacji Republikańskiej, jeden z twórców OWIZu. Zapraszamy serdecznie!

 

Polska Dolina Motoryzacyjna

Pod koniec października w Australii wyprodukowano ostatni samochód. Teraz salony muszą na tym kontynencie sprowadzać auta z innych krajów, także z Polski. U nas z kolei tylko w tym roku powstało już ok. 400 tys. pojazdów oraz miliony części. – Staliśmy się globalnym graczem w branży motoryzacyjnej – mówi w rozmowie z money.pl wicepremier Mateusz…

Weszła w życie ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości

Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości umożliwi wykorzystanie pod budownictwo mieszkaniowe gruntów należących do Skarbu Państwa. W Polsce występuje duży deficyt mieszkań na wynajem, realizowany przez rząd program Mieszkanie Plus może to zmienić. Nie stanie się to oczywiście od razu: program rozpisany jest na lata, to działanie długofalowe. Natomiast jesteśmy przekonani, że idziemy we właściwym kierunku…

Opinia do projektu ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji z dn. 20.10.2017 r.

Fundacja Republikańska od dawna podnosiła w debacie publicznej kwestię konieczność zmiany polityki Polski wobec inwestorów zagranicznych. Główne założenia naszej propozycji znajdują się w opublikowanym w grudniu 2016 roku raporcie „Polska wobec Inwestorów Zagranicznych. Propozycja nowej polityki.” W związku z powyższym, z satysfakcją przyjęliśmy informację o rozpoczęciu przez rząd Prawa i Sprawiedliwości prac na zmianą tej…

RPP: utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie!

Według komunikatu opublikowanego po ostatnim posiedzeniu RPP „Rada podtrzymuje ocenę, że w świetle aktualnych danych i prognoz obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną” Na dwudniowym posiedzeniu (3-4 października) RPP postanowiono podtrzymać obecne stopy procentowe tj. stopa referencyjna 1,50%;stopa lombardowa 2,50%;stopa depozytowa 0,50%; stopa redyskonta weksli…

540 mld zł wypracowanych w Polsce dochodów trafiło w latach 2015-2015 do innych krajów UE

W odpowiedzi ma interpelację posłów Kukiz’15, Ministerstwo Finansów podało szczegółową informację „obejmują (…) dochody (zwolnione z opodatkowania i podlegające opodatkowaniu) uzyskane w Polsce przez podatników posiadających siedzibę lub zarząd na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej”. Najwięcej pieniędzy została przetransferowanych do Holandii (117,31 mld zł) i Niemiec (101,81 mld zł). Cała odpowiedź na…