RPP: utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie!

Według komunikatu opublikowanego po ostatnim posiedzeniu RPP „Rada podtrzymuje ocenę, że w świetle aktualnych danych i prognoz obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną” Na dwudniowym posiedzeniu (3-4 października) RPP postanowiono podtrzymać obecne stopy procentowe tj. stopa referencyjna 1,50%;stopa lombardowa 2,50%;stopa depozytowa 0,50%; stopa redyskonta weksli…

540 mld zł wypracowanych w Polsce dochodów trafiło w latach 2015-2015 do innych krajów UE

W odpowiedzi ma interpelację posłów Kukiz’15, Ministerstwo Finansów podało szczegółową informację „obejmują (…) dochody (zwolnione z opodatkowania i podlegające opodatkowaniu) uzyskane w Polsce przez podatników posiadających siedzibę lub zarząd na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej”. Najwięcej pieniędzy została przetransferowanych do Holandii (117,31 mld zł) i Niemiec (101,81 mld zł). Cała odpowiedź na…

Cała Polska będzie jedną wielką specjalną strefą ekonomiczną!

Cała Polska będzie jedną wielką strefą ekonomiczną. Taki plan właśnie ogłosił wicepremier Mateusz Morawiecki podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdrój. – To nie jest drobna korekta, to prawdziwy prorozwojowy przełom – zapewnia wicepremier. Kiedy powoływane były specjalne strefy, to walczyliśmy z wielkim bezrobociem i nierównomiernym rozwojem kraju. Dziś też mamy powiaty i gminy z bardzo…