W 2019 roku Polska zajęła 3. miejsce w Europie pod względem wartości inwestycji zagranicznych

„Według najnowszego raportu brytyjskiej firmy fDI Intelligence zajmującej się badaniem bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ), w 2019 roku Polska znalazła się w Europie na piątym miejscu pod względem ilości realizowanych projektów i na trzecim pod względem ich wartości. Według tego raportu w 2019 roku inwestorzy zagraniczni zrealizowali w Polsce aż 373 projekty inwestycyjne, których wartość sięgnęła 21,8 mld USD i była ona najwyższa w ciągu ostatnich kilku lat.” Więcej…

Coraz więcej spółek zagranicznych w Polsce

„Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej poinformował, że od 1 stycznia 2019 r. do końca grudnia 2019 r. wśród nowo rejestrowanych firm w KRS, powstało 8820 firm z udziałem kapitału zagranicznego. Oznacza to wzrost o prawie 12 proc. w stosunku do dotychczas rekordowego 2018 r. Jeżeli chodzi o rozkład geograficzny, to najwięcej firm zarejestrowano w woj. mazowieckim…

Zagraniczni inwestorzy czują się w Polsce coraz lepiej

„Wartość zobowiązań Polski z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich na koniec 2018 r. wyniosła 859,1 mld zł i była wyższa o 2,7 proc. w stosunku do stanu zobowiązań na koniec poprzedniego roku. Stało się to mimo spadku cen akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych – ogłosił bank. Biorąc pod uwagę podział geograficzny: największymi inwestorami w…

Zagraniczni inwestorzy stawiają na Polskę

„Europa pozostaje dla zagranicznych firm wciąż atrakcyjnym miejscem do inwestowania, pomimo widma brexitu, niestabilnej sytuacji politycznej i generalnego spowolnienia gospodarczego – wynika z najnowszego raportu Europe Attractivenes Survey 2019 przygotowanego przez Ernst & Young. Firma badawcza oparła swoje szacunki na opiniach przedstawicieli 506 firm z całego świata. Z badania wynika, że inwestować warto przede wszystkim…

Inwestorzy widzą potencjał na Bałtyku

„–Na początku tego roku podjęliśmy dosyć intensywne rozmowy z inwestorami, którzy są zainteresowani budową offshore’u w Polsce. Poznajemy uwarunkowania w innych państwach, konsultowaliśmy się z kolegami z Wielkiej Brytanii i Danii. Chodzi o to, żeby te regulacje były jak najbardziej dostosowane do naszych lokalnych warunków – mówił Piotr Czopek, dyrektor departamentu energii odnawialnej w Ministerstwie…

Więcej zagranicznego kapitału w Polsce

„Saldo inwestycji bezpośrednich po stronie pasywnej w I kwartale 2019 r. było dodatnie i wyniosło 28,6 mld PLN. Dodatnie saldo inwestycji bezpośrednich wynikało przede wszystkim z napływu kapitału w formie reinwestycji zysków o wartości 14,1 mld PLN, w formie instrumentów dłużnych o wartości 11,7 mld PLN oraz w formie akcji i innych form udziałów kapitałowych…