Rekordowy poziom 37,1 proc. osiągnął w 2019 r. wskaźnik dot. udziału firm z kapitałem zagranicznym w polskiej gospodarce

„Analitycy PIE, odnosząc się do ostatniego corocznego opracowania GUS na temat działalności podmiotów z kapitałem zagranicznym (FKZ) w Polsce, zwrócili uwagę na „powszechny w 2019 r. wzrost ich udziału w kategoriach obrazujących pozycję w gospodarce Polski”. „Najsilniejszy wzrost nastąpił w kategorii nakładów inwestycyjnych – w stosunku do poprzedniego roku aż o 1,2 pkt. proc., do…

Najważniejsza jest dywersyfikacja

„[Najważniejsza jest…] dywersyfikacja. To, że nie ma jednej dominującej branży, w którą się w Polsce inwestuje i nie ma też dominującego inwestora. Ta dywersyfikacja przekłada się na bezpieczeństwo. Po wybuchu pandemii nie byliśmy w sytuacji np. Słowacji, której gospodarka mocno zależy od produkcji aut dla zagranicznych koncernów i dlatego na wiosnę był spory problem. Bezpieczeństwo…

Zagraniczni inwestorzy szturmują polski rynek OZE

„– Polska przeżywa w tej chwili boom związany z zainteresowaniem inwestorów z zewnątrz i sektora finansowego. Nasz rynek jest zalewany przez zagranicznych inwestorów i są to najwięksi światowi gracze w tej branży. To nam daje podwójne korzyści. Po pierwsze, korzystamy z ich silnego zaplecza finansowego, co gwarantuje wysokie poziomy ich wkładu własnego w projekty realizowane w Polsce. Po drugie, mają oni olbrzymie doświadczenie z wielu rynków, którym chętnie…

Inwestorzy zagraniczni coraz chętniej wracają do Polski

„Zniesienie lockdownu powoduje, że inwestorzy zagraniczni zakładają w Polsce coraz więcej spółek. W czerwcu o 8,5 proc. więcej niż w maju.” „Zgodnie z przewidywaniami ekspertów mamy kolejny miesiąc wyraźnego wzrostu liczby rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) spółek z udziałem kapitału zagranicznego. W czerwcu pojawiło się ich tam 458, co oznacza 8,5-procentowy wzrost w porównaniu z majem (422) i 31-procentowy…

W 2019 roku Polska zajęła 3. miejsce w Europie pod względem wartości inwestycji zagranicznych

„Według najnowszego raportu brytyjskiej firmy fDI Intelligence zajmującej się badaniem bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ), w 2019 roku Polska znalazła się w Europie na piątym miejscu pod względem ilości realizowanych projektów i na trzecim pod względem ich wartości. Według tego raportu w 2019 roku inwestorzy zagraniczni zrealizowali w Polsce aż 373 projekty inwestycyjne, których wartość sięgnęła 21,8 mld USD i była ona najwyższa w ciągu ostatnich kilku lat.” Więcej…

Coraz więcej spółek zagranicznych w Polsce

„Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej poinformował, że od 1 stycznia 2019 r. do końca grudnia 2019 r. wśród nowo rejestrowanych firm w KRS, powstało 8820 firm z udziałem kapitału zagranicznego. Oznacza to wzrost o prawie 12 proc. w stosunku do dotychczas rekordowego 2018 r. Jeżeli chodzi o rozkład geograficzny, to najwięcej firm zarejestrowano w woj. mazowieckim…

Zagraniczni inwestorzy czują się w Polsce coraz lepiej

„Wartość zobowiązań Polski z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich na koniec 2018 r. wyniosła 859,1 mld zł i była wyższa o 2,7 proc. w stosunku do stanu zobowiązań na koniec poprzedniego roku. Stało się to mimo spadku cen akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych – ogłosił bank. Biorąc pod uwagę podział geograficzny: największymi inwestorami w…

Zagraniczni inwestorzy stawiają na Polskę

„Europa pozostaje dla zagranicznych firm wciąż atrakcyjnym miejscem do inwestowania, pomimo widma brexitu, niestabilnej sytuacji politycznej i generalnego spowolnienia gospodarczego – wynika z najnowszego raportu Europe Attractivenes Survey 2019 przygotowanego przez Ernst & Young. Firma badawcza oparła swoje szacunki na opiniach przedstawicieli 506 firm z całego świata. Z badania wynika, że inwestować warto przede wszystkim…

Inwestorzy widzą potencjał na Bałtyku

„–Na początku tego roku podjęliśmy dosyć intensywne rozmowy z inwestorami, którzy są zainteresowani budową offshore’u w Polsce. Poznajemy uwarunkowania w innych państwach, konsultowaliśmy się z kolegami z Wielkiej Brytanii i Danii. Chodzi o to, żeby te regulacje były jak najbardziej dostosowane do naszych lokalnych warunków – mówił Piotr Czopek, dyrektor departamentu energii odnawialnej w Ministerstwie…