Więcej zagranicznego kapitału w Polsce

„Saldo inwestycji bezpośrednich po stronie pasywnej w I kwartale 2019 r. było dodatnie i wyniosło 28,6 mld PLN. Dodatnie saldo inwestycji bezpośrednich wynikało przede wszystkim z napływu kapitału w formie reinwestycji zysków o wartości 14,1 mld PLN, w formie instrumentów dłużnych o wartości 11,7 mld PLN oraz w formie akcji i innych form udziałów kapitałowych…

Na świecie ubywa inwestycji, ale nie w Polsce

„We wszystkich rankingach wypadliśmy bardzo dobrze. (…) Na całym świecie napływ globalnych inwestycji spadł i na tym tle Polska dała radę zwiększyć napływ inwestycji, do tego dość istotnie bo z około 9 mld dolarów do 11,5 mld dol.” – mówił na antenie Polskiego Radia 24 Jacek Kowalczyk z Grant Thornton.

Więcej tutaj https://polskieradio24.pl/42/259/Artykul/2325014,Inwestycji-na-swiecie-ubywa-ale-nie-w-Polsce

Nieprzerwany wzrost gospodarczy Polski od 15 lat w UE

Od 2003 do 2017 roku PKB Polski per capita wzrósł o 81 proc., a eksport przekroczył wartość 200 mld euro rocznie. W ciągu 15 lat od wstąpienia do Unii Europejskiej Polska unowocześniła swoją gospodarkę i zrealizowała wielkie prace nad kompleksową modernizacją kraju, m.in. przebudową infrastruktury transportowej” – pisze Dariusz Rostkowski, redaktor Obserwatora Finansowego.
Więcej informacji tutaj: