Polska na podium w badaniu atrakcyjności inwestycyjnej krajów Europy Środkowo-Wschodniej i państw nadbałtyckich

Już kilkunastu lat przeprowadzane są badania koniunktury i atrakcyjności inwestycyjnej Polski. W niedawno ogłoszonych wynikach najnowszego pomiaru Polska znalazła się na trzecim miejscu wśród państw Europy Środkowo-Wschodniej. Inwestycji zagranicznych w naszym kraju przybywa, a Polska Agencja Inwestycji i Handlu także od lat przygląda się, analizuje klimat inwestycyjny w kraju. I już widać, że ten rok…

Stopa bezrobocia na koniec lutego 2019

Stopa bezrobocia na koniec lutego wyniosła 6,1%. Jest to wynik identyczny jak w przypadku danych na koniec stycznia 2019 r. Najwyższa stopa bezrobocia została odnotowana w województwach: warmińsko-mazurskim (10,8%), kujawsko-pomorskim (9,1%) i podkarpackim (9%). Najlepszą sytuację odnotowano w województwach: wielkopolskim (3,3%), śląskim (4,5%) i małopolskim (4,9%).

 

więcej informacji tutaj.

Konferencja „Odpowiedzialny Partner 2019”

Docenienie inwestorów zagranicznych, którzy mają największy i najkorzystniejszy wpływ na polską gospodarkę i społeczeństwo – oto cel programu „Odpowiedzialny Partner 2019” ogłoszonego przez Fundację Republikańską. Międzynarodowe firmy, które przystępują do tej inicjatywy, mają szansę na znaczną poprawę wizerunku marki w świadomości Polaków. Podczas konferencji inicjującej projekt minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz podkreślała, że w…

Wzrost Produktu krajowego brutto

Z opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny danych wynika, że PKB brutto był realnie wyższy o 5,1% w stosunku do roku 2017. Większy wpływ niż w roku ubiegłym na wzrost miała akumulacja brutto (1,8% w stosunku do 1,2% w roku 2017). Spadł natomiast udział spożycia (z 3,5% do 3,3%).

Więcej informacji tutaj.

Ponad 11 mld zł nadwyżki w budżecie

Stan budżetu państwa przedstawia się bardzo optymistycznie. Wynika tak z opublikowanego przez Ministerstwo Finansów szacunkowego wykonania budżetu w okresie styczeń – listopad. Obecnie nadwyżka w budżecie wynosi 11,1 mld zł. Wpływ na to bez wątpienia miały większe dochody z podatków, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Odpowiednio: dochody z podatku VAT były wyższe o 7,6…

Kamil Orzeł „Aktorzy inwestycyjni”

W najnowszym numerze kwartalnika „Rzeczy Wspólne” ukazał się tekst koordynatora projektu OWIZ Kamila Orła o inwestorach zagranicznych.   „Obecność inwestorów zagranicznych stanowi istotny czynnik rozwoju każdej gospodarki. Dotyczy to również Polski, do której w latach 1990–2015 wpłynęło 712 mld zł bezpośrednich inwestycji zagranicznych. W 2018 r. doszło do zmiany polityki państwa wobec inwestorów zagranicznych poprzez uchwalenie ustawy…

Wzrost sprzedaży detalicznej

Jak podał Główny Urząd Statystyczny sprzedaż detaliczna w październiku 2018 (ceny stałe) wzrosła zarówno liczona w stosunku miesiąc do miesiąca (o 6,6%) jak i rok do roku (o 7,8%). Wzrosło również przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw. W październiku 2018 wyniosło ono 4 921 zł brutto. Jest to wzrost w stosunku rok do roku o…