FAQ

null

Co to jest certyfikat OWIZ?

Certyfikat Oceny Wpływy Inwestora Zagranicznego jest to dokument potwierdzający pozytywne wpływ Inwestora Zagranicznego na polską gospodarkę. Inwestor poddawany jest badaniu w 4 kategoriach: Innowacyjność, Zakorzenienie i Gospodarka, Kapitał Ludzki, Ochrona środowiska i społeczność lokalna. Całe badanie składa się z analizy 22 wskaźników.

Co daje posiadanie certyfikatu OWIZ?

Posiadanie Certyfikatu Oceny Wpływu Inwestora Zagranicznego uwiarygadnia jego posiadacza w negocjacjach z administracją centralną i samorządową, pokazując że inwestor zagraniczny wspomaga rozwój polskiej gospodarki. Może też być to element budowy przewagi konkurencyjnej w oczach obecnych i przyszłych pracowników oraz czynnik zwiększający zaufanie wśród lokalnych partnerów biznesowych i finalnych Klientów.

Co się dzieje w przypadku, kiedy wyniki badania nie są satysfakcjonujące dla Inwestora Zagranicznego?

O publikacji wyniku przeprowadzonego badania decyduje inwestor. W sytuacji, kiedy osiągnięte wyniki nie w pełni go satysfakcjonują, może on nie wyrazić zgody na ich publikację. Podobnie do wiadomości publicznej decyzji o samym fakcie przeprowadzania badania, leży w gestii firmy poddawanej procesowi certyfikacji.

Kto może być poddany procesowi certyfikacji?

Procesowi certyfikacji mogą być poddani tylko tacy Inwestorzy Zagraniczni (czyli spółki w których większość udziałów/akcji jest w posiadaniu nie zarejestrowanych w Polsce podmiotów), którzy działają operacyjnie na rynku polskim co najmniej od 3 lat.

Co trzeba zrobić aby pozytywnie przejść proces audytu i otrzymać certyfikat?

Aby otrzymać certyfikat należy przejść badanie przeprowadzane przez zespół audytujący. Certyfikat składa się z oceny w skali 10 punktowej każdej z czterech badanych kategorii.

Co znaczą poszczególne kategorie certyfikatu?

Każda z kategorii odpowiada obszarowi wpływu inwestora na polską gospodarkę, który poddawany jest badaniu.

W jaki sposób audyt jest przeprowadzany?

Audyt przeprowadzany jest na bazie szczegółowej ankiety uzupełnianej przez Inwestora Zagranicznego. Po otrzymaniu danych, następuje ich weryfikacja polegająca na wizycie audytorów w siedzibie Inwestora Zagranicznego i wyrywkowym sprawdzaniu przesłanych informacji.

Jak powstała metodologia według, której audyt jest przeprowadzany?

Metodologia audytu powstała w wyniku autorskiej pracy ekspertów Fundacji Republikańskiej.

Ile kosztuje przeprowadzenie Oceny Wpływu Inwestora Zagranicznego?

Cena badania uzależniona jest ilości dodatkowych usług jaki obejmować ma Ocena Wpływu Inwestora Zagranicznego. Szczegółowy zakres usługi tutaj.

Ile trwa procedura badania?

Długość przeprowadzenia badania, zależna jest w największym stopniu od szybkości odpowiedzenia na ankietę otrzymaną od Fundacji Republikańskiej. Całość badania trwa zazwyczaj od 4 do 8 tygodni.

Jakie zaangażowanie potrzebne jest od strony Klienta, aby otrzymać certyfikat OWIZ?

W procesie certyfikacji niezbędna jest bieżąca współpraca pomiędzy Inwestorem a Audytorami. Głównym zadaniem inwestora jest uzupełnienie ankiety, przesłanej przez Fundację Republikańską, na bazie której audytorzy dokonują oceny wpływu inwestora zagranicznego na polską gospodarkę.

Jak długo ważny jest certyfikat?

Certyfikat określa wpływ inwestora zagranicznego na polską gospodarkę na dzień jego wydania. Zaleca się coroczną aktualizację certyfikatu.

Jak utrzymać certyfikat po zakończeniu okresu jego ważności?

Jedyną możliwością przedłużenia ważności certyfikatu jest poddanie się ponownemu badaniu.

Co to jest ścieżka krytyczna w procesie audytu?

Ścieżka krytyczna to badanie wpływu inwestora w 6 podstawowych kategoriach (korupcja, tworzenie monopoli, karalność, transfery pieniężne, wydobycie surowców, szkody środowiskowe). Jeśli w którymś z tych obszarów wpływ inwestora zagranicznego jest negatywny, to nie zostaje on poddany dalszym badaniom. Inwestor może sam przeprowadzić badanie ścieżki krytycznej.

Na bazie jakich danych przeprowadzany jest audyt?

Badanie przeprowadzane jest na bazie 21 zmiennych, które obejmują całość funkcjonowania przedsiębiorstwa Inwestora. Są to informacje finansowe, kadrowe oraz środowiskowe.

Czy istnieją ograniczenia co do minimalnej wielkości Inwestora Zagranicznego, aby mogła ona ubiegać się o certyfikat OWIZ?

Nie ma limitów wielkości Inwestora Zagranicznego, który może zostać poddany badaniu OWIZ. Jedynym wymogiem jest prowadzenie operacyjnej działalności w Polsce przez okres min. 3 lat.

SKONTAKTUJ się z nami

Masz dodatkowe pytania? Potrzebujesz więcej informacji o OWIZ? Skontaktuj się telefonicznie lub poprzez formularz.