Konferencja dedykowana przedstawicielom największych inwestorów zagranicznych działających na terenie Polski (maksymalnie 60 uczestników). Głównym celem spotkania jest prezentacja przez przedstawicieli administracji rządowej kierunków i założeń współpracy z inwestorami zagranicznymi. Forum daje również możliwość wymiany opinii między decydentami politycznymi a inwestorami zagranicznymi. Podczas konferencji zostaną wręczone certyfikaty Oceny Wpływu Inwestora Zagranicznego.

Konferencja jest wydarzeniem zamkniętym dla mediów i odbywającym się w regule chatham house.

Data: IIQ 2018

Miejsce: Hotel Polonia Palace, Al. Jerozolimskie 45, Warszawa

Program:
9.30 – 10.00 – rejestracja
10.00 – 10.30 – wystąpienie inauguracyjne*
10.30 – 12.00 – dyskusja panelowa** „Rola inwestorów zagranicznych w realizacji Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju”
12.00 – 12.15 – Przerwa kawowa
12.15 – 13.15 – Q&A z panelistą I***
12.15 – 13.15 – Q&A z panelistą II
12.15 – 13.15 – Q&A z panelistą III
13.20 – 13.45 – wręczenie certyfikatów OWIZ
13.45 – 14.45 – zakończenie konferencji, lunch

* do wygłoszenia wystąpienia inauguracyjnego został zaproszony Prezes Rady Ministrów Pan Mateusz Morawiecki
** do dyskusji panelowej zostali zaproszeni wysokiej rangi przedstawiciele Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii
***Q&A to formuła swobodnej dyskusji w małym gronie (max. 20 osób).

 

Uczestnictwo:
Do udziału w Forum zapraszamy wyłącznie przedstawicieli inwestorów zagranicznych działających na terenie Polski. Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu: kontakt@owiz.org