Misja

null

Misją przyświecającą Ocenie Wpływu Inwestora Zagranicznego jest budowa partnerskich relacji między inwestorami zagranicznymi a Polską.

Misję tę realizujemy poprzez badania i analizy, dzięki czemu upowszechniamy wiedzę o wpływie inwestycji zagranicznych na polskie społeczeństwo, gospodarkę i środowisko naturalne.

OWIZ umożliwia:

  • pokazywanie dobrych praktyk stosowanych przez inwestorów zagranicznych;

Dzięki wnikliwemu badaniu obejmującemu 21 zmiennych uszeregowanych w 4 kategorie będziemy pokazywać jakie praktyczne rozwiązania i modele działania są nie tylko efektywne ekonomicznie, ale służą również rozwojowi polskiej gospodarki. 

  • pokazywanie siły zależności między inwestorem zagranicznym a polską gospodarką;

Badanie, którego jedną z głównych elementów jest analiza zakorzenienia inwestora w polskiej gospodarce, pozwala mierzyć i podkreślać wagę i korzyści  uzyskiwane przez inwestora zagranicznego dzięki silnemu osadzeniu w Polsce i współpracy z lokalnymi kooperantami;

  • ustandaryzowanie sposobu mierzenia jakości wpływu inwestora zagranicznego na kraj goszczący;

Dzięki opracowanej przez ekspertów Fundacji Republikańskiej unikalnej i ustandaryzowanej  metodyce możliwe jest przeprowadzenie analizy dla inwestorów z różnych branż w podobny sposób, co pozwala na porównywanie ich wyników. 

  • udostępnienie administracji, mediom i opinii publicznej obiektywnego narzędzie oceny jakości inwestora;

Dzięki przeprowadzeniu badania otoczenie społeczno-polityczne inwestora zagranicznego będzie miało łatwy dostęp do rzetelnej i obiektywnej informacji pokazującej jakość odziaływania inwestora na Polskę. 

  • stworzenie rankingu porównującego inwestorów z różnych branż i krajów w obszarze jakości ich oddziaływania na Polskę;

W długookresowej perspektywie badanie pozwoli na stworzenie rankingów pokazujących jakość wpływu na Polskę inwestorów zagranicznych z poszczególnych branż i krajów. 

OWIZ Krok Po Kroku

Dowiedz się więcej na temat działalności OWIZ. Co możemy dla Ciebie zrobić?