Odpowiedzialny Partner – Program Certyfikacji Inwestorów Zagranicznych

Wobec rosnącej skali inwestycji zagranicznych w Polsce (w 2017 roku inwestorzy zagraniczni zainwestowali w Polsce  blisko 13 mld euro), istotne staje się przeanalizowanie, którzy inwestorzy zagraniczni w sposób szczególny przyczyniają się do rozwoju Polski i w jaki sposób.

Celem programu „Odpowiedzialny Partner” jest wyeksponowanie wysokiej klasy inwestorów zagranicznych mających największy i najlepszy wpływ na polską gospodarkę i społeczeństwo. Chcemy, żeby opinia publiczna, ze szczególnym uwzględnieniem klasy politycznej, miała świadomość, którzy inwestorzy zagraniczni zasługują na docenienie i indywidualną uwagę. Dobór organizatorów programu daje gwarancję realizacji jego założeń. Fundacja Republikańska jako społeczno-polityczny think tank odpowiada za zaplecze eksperckie i koncepcję, a Polska Agencja Prasowa oferuje wsparcie medialne.

Projekt „Odpowiedzialny Partner – Program Certyfikacji Inwestorów Zagranicznych”  składa się z czterech elementów:

1) Badanie Oceny Wpływu Inwestora Zagranicznego (OWIZ);

OWIZ to autorska metodyka badania wpływu inwestorów zagranicznych stworzona przez Fundację Republikańską. Oddziaływanie inwestora analizowane jest z wykorzystaniem 21 ustandaryzowanych mierników, zgrupowanych w 4 kategorie (Gospodarka i Zakorzenienie, Kapitał Ludzki, Innowacyjność, Ochrona Środowiska i Społeczność Lokalna).

2) Ekspozycja w raportach poświęconych inwestorom zagranicznym;

Inwestor zagraniczny biorący udział w projekcie będzie miał możliwość ekspozycji w raportach: „100 lat inwestycji zagranicznych w Polsce” oraz „Inwestorzy Zagraniczni w Polsce – analiza wpływu na gospodarkę i społeczeństwo”.

3) Udział w kluczowych dyskusjach polityczno-gospodarczych;

Podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdrój oraz Kongresu 590 w Rzeszowie firmy uczestniczące w projekcie będą miały możliwość wzięcia czynnego udziału m.in. w debatach poświęconych analizie polityki Polski wobec inwestorów zagranicznych.

4) Gala Finałowa;

Gala finałowa odbędzie się na głównej sali Kongresu 590 w Rzeszowie, w trakcie której każdy z uczestników projektu otrzyma certyfikat OWIZ, pokazujący siłę jego indywidualnego wpływu na polską gospodarkę i społeczeństwo.

 

Organizatorzy projektu:

Zakres oferty

null

Usługa

Srebrny

Złoty

Platynowy

Badanie OWIZ

Uroczyste wręczenie certyfikatu OWIZ podczas Kongresu 590 w Rzeszowie

Partnerstwo przy raporcie Inwestorzy Zagraniczni w Polsce – analiza wpływu na gospodarkę i społeczeństwo.

Dystrybucja informacji prasowej o Kliencie

Partnerstwo przy raporcie 100-leciu inwestycji zagranicznych w Polsce.

Przygotowanie i dystrybucja materiałów promocyjnych o Kliencie

Uczestnictwo w debacie podczas Kongresu 590 w Rzeszowie

Przygotowanie i dystrybucja materiałów multimedialnych o Kliencie

Uczestnictwo w debacie podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdrój

SREBRNY

 • Certyfikat z wynikami audytu (przeprowadznie audytu)
 • Certyfikaty z wybranych kategorii audytu
 • Wysyłka informacji mailowej o przeprowadzonym audycie do kluczowych dla inwestora 15 instytucji
 • Promocja Inwestora na stronie www projektu
 • Ustandaryzowany logotyp certyfikatu

ZŁOTY

 • Certyfikat z wynikami audytu (przeprowadznie audytu)
 • Certyfikaty z wybranych kategorii audytu
 • Wysyłka informacji mailowej o przeprowadzonym audycie do kluczowych dla inwestora 15 instytucji
 • Promocja Inwestora na stronie www projektu
 • Ustandaryzowany logotyp certyfikatu
 • Raport o wpływie inwestora na polską gospodarkę
 • Wysyłka informacji mailowej o przeprowadzonym audycie do kluczowych decydentów politycznych
 • Wysyłka informacji mailowej o przeprowadzonym audycie do wybranych dziennikarzy wraz z zaproszeniem na konferencję prasową.
 • Konferencja prasowa
 • Wysyłka papierowych certyfikatów i raportów do wybranej grupy 50 decydentów wraz z raportem o wpływie inwestora na polską gospodarkę
 • Przedstawienie wyników audytu przez zarządem Inwestora Zagranicznego
 • Inforgrafiki

PLATYNOWY

 • Certyfikat z wynikami audytu (przeprowadznie audytu)
 • Certyfikaty z wybranych kategorii audytu
 • Wysyłka informacji mailowej o przeprowadzonym audycie do kluczowych dla inwestora 15 instytucji
 • Promocja Inwestora na stronie www projektu
 • Ustandaryzowany logotyp certyfikatu
 • Raport o wpływie inwestora na polską gospodarkę
 • Wysyłka informacji mailowej o przeprowadzonym audycie do kluczowych decydentów politycznych
 • Wysyłka informacji mailowej o przeprowadzonym audycie do wybranych dziennikarzy wraz z zaproszeniem na konferencję prasową.
 • Konferencja prasowa
 • Wysyłka papierowych certyfikatów i raportów do wybranej grupy 50 decydentów wraz z raportem o wpływie inwestora na polską gospodarkę
 • Przedstawienie wyników audytu przez zarządem Inwestora Zagranicznego
 • Inforgrafiki
 • Uczestnictwo w panelu „inwestorzy dobrzy dla Polski” podczas konferencji organizowanej przez FR
 • Zniżka na aktualizację audytu w kolejnym roku
 • Raport z rekomendacjami co może inwestor poprawić w poszczególnych obszarach
 • Certyfikacja wszystkich dokumentów języku angielskim.

Odpowiedzialny Partner – Program Certyfikacji Inwestorów Zagranicznych